7°C lekkie zachmurzenie

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców

Jak można dowiedzieć się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy działa już Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Zlokalizowany jest on przy ul. Rozłogi 10 i  zaprasza wszystkie osoby potrzebujące na bezpłatne konsultacje z następującymi specjalistami:
prawnik
psycholog
specjalista ds. przemocy w rodzinie
terapeuta uzależnień

Zapisy do specjalistów odbywają się pod numerem telefonu 22 325 40 46 bądź na miejscu, w godzinach pracy koordynatora Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • będących w kryzysie;

 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

 • członków rodzin osób uzależnionych;

 • doświadczających przemocy.


Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

 •  prowadzenie informacji telefonicznej;

 • prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne nie prowadzą terapii.

Bezpłatna pomoc dla mieszkańców komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się