6°C lekkie zachmurzenie

Koncert Maryli Rodowicz

W połowie lutego, a dokąłdniej 13.02 w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i rekreacji BEMOWO ul. Obrońców Tobruku 40 odbędzie sie koncert Maryli Rodowicz.

Po zaproszenia można się zgłaszac w dniach 26-31 stycznia przez stronę bilety.bemowo.waw.pl.

Regulamin przyznawania biletów znajdą pąństwo na www.bemowo.waw.pl oraz poniżej:

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się przyznawanie zaproszeń na koncert Maryli Rodowicz na Bemowie.

 1. Koncert Maryli Rodowicz odbędzie się 13 lutego 2018 o godz. 19.00 w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Bemowo  ul. Obrońców Tobruku 40.
 2. Zaproszenia o których mowa w ust. 1 upoważniają do wejścia na płytę/podłogę w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy. Miejsca są wyłącznie stojące.
 3. Organizatorem akcji jest Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
 4. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, zamieszkałych
  na terenie m.st. Warszawy.
 5. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: bilety.bemowo.waw.pl, w dniach od 26 stycznia do 31 stycznia 2018 roku włącznie.
 6. Zaproszenia na imprezę mogą uzyskać tylko osoby, które wypełnią ankietę
  i zostaną wyłonione przez system komputerowy (nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 7. Każda osoba biorąca udział w akcji może otrzymać maksymalnie dwa jednoosobowe zaproszenia.
 8. Zaproszenia wydawane są nieodpłatnie. Wszelkie transakcje gotówkowe
  niedopuszczalne.
 9.  Wszystkie osoby, które wezmą udział w akcji, zostaną poinformowane
  o jej wyniku drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu.
 10.  Przed dystrybucją zaproszeń Organizator przeprowadzi weryfikację prawdziwości danych podanych w formularzu.
 11.  Zaproszenia należy odebrać osobiście na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (po uzyskaniu e-maila z potwierdzeniem uzyskania zaproszenia).
 12.  Zaproszenia będzie można odebrać od poniedziałku 5 lutego do środy
  7 lutego 2018 w godzinach 8.00-18.00 (poniedziałek), oraz 8.00 – 16.00 (wtorek, środa)
  przy specjalnie przygotowanym stanowisku na parterze Urzędu Dzielnicy Bemowo.
 13.  Nieodebranie zaproszeń w terminie wskazanym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z prawa ich odbioru.
 14.  Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator akcji.

Organizator Oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)

Koncert Maryli Rodowicz komentarze opinie

 • gość 2018-02-11 20:56:36

  Losowanie biletów? Czy aby na pewno dla mieszkańców Bemowa, a nie, na przykład, dla krewnych i znajomych królika ... z Ratusza? System komputerowy wyłoni zwycięzców - a cóż to za system? Nazwę poproszę. Choć przypuszczam, że to mocno prywatny system. Warto zainteresować się tym systemem, oj, warto!

Dodajesz jako: Zaloguj się