25°C bezchmurnie

LATO W MIEŚCIE na Bemowie

Szkoły, MIEŚCIE Bemowie - zdjęcie, fotografia

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy informuje, że na terenie Dzielnicy Bemowo będzie realizowany Program „Lato w mieście 2016”, skierowany do uczniów kl. I-VI szkół podstawowych i gimnazjów. W tym roku szkolnym program realizowany będzie w terminie od 27 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., w następujących szkołach tj. Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych w Dzielnicy Bemowo:

Termin Placówka Adres
od 27 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 357 ul. Zachodzącego Słońca 25
od 18 lipca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 82 ul. Górczewska 201
od 8 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 316 ul. Szobera 1/3

Wakacyjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30.

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy:
• dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie,
• udział uczniów szkół podstawowych klas I - VI i gimnazjalistów w zajęciach „Lato w mieście 2016” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

Rodzic wnosi opłatę za posiłek w wysokości 7 zł (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne).

Opłaty za żywienie rodzice mogą dokonać w dniach 25 kwietnia - 9 maja 2016 r.:

Numery kont do wpłat za żywienie w szkołach dyżurujących:
SP nr 357 nr rachunku bankowego ajenta:
CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15a 31-201 Kraków
48 1240 2294 1111 0010 4902 5191

SP nr 82 nr rachunku bankowego ajenta:
CATERMED S.A. ul. Ks. Siemaszki 15a 31-201 Kraków
13 1240 2294 1111 0010 4708 6015

SP nr 316 nr rachunku bankowego ajenta:
Jolanta Chłopecka „LINIA” Promocja Zdrowego Stylu Życia
45 1440 1299 0000 0000 1726 7493

Uwaga: przy wpłacaniu na konto ajenta prowadzącego żywienie bądź w macierzystej szkole proszę zwrócić uwagę na tytuł dokonywanej wpłaty. W opisie przelewu proszę podać dokładne informacje, czyli: imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy oraz liczbę dni uczestnictwa w akcji np.:

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IVa; Lato 2016 w SP 357; wyżywienie – 15 dni”

Jednocześnie informuję, że niezbędne informacje dotyczące organizacji żywienia w trakcie programu, zgłaszania nieobecności lub zwrotów za posiłki będą zamieszczone na stronach internetowych szkół prowadzących akcję „Lato w mieście 2016”. Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane po zakończeniu programu na wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka. Zwroty realizowane będą od 19 do 30 września 2016 r.

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie lekarskie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Zebrania informacyjne dla rodziców z kierownikami Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych
„Lato w mieście 2016” zaplanowane są w terminach:

SP nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25 17 maja 2016 r. (wtorek) o godz. 17.30
SP nr 82, ul. Górczewska 201 18 maja 2016 r. (środa) o godz. 18.00
SP nr 316, ul. Szobera 1/3 19 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 17.00

Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika programu „Lato w mieście 2016” z załączonym dowodem wpłaty za posiłki w sekretariacie macierzystej szkoły w terminie do 10 maja 2016 r.

LATO W MIEŚCIE na Bemowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się