26°C bezchmurnie

Środki unijne na nowe stacje Metra na Bemowie

Komunikacja, Środki unijne stacje Metra Bemowie - zdjęcie, fotografia

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakończyło ocenę wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III. Powstanie 5 stacji. Zakupiony zostanie również nowy tabor.

Projekt pn. Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru - etap III został ujęty w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa. Koszt całego przedsięwzięcia to 3 564 536 216 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania z UE wynosi 1 952 151 513,23 zł. Wydatki kwalifikowane to 2 797 470 976,16 zł.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta stołecznego Warszawy, w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni), Targówek (odcinek wschodni - północny). Powinna być zrealizowana do 2022 roku.

Wybudowany zostanie odcinek wschodnio-północny II linii metra, tj. 3 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorami demontażowymi przy budowanych stacjach. Jedna stacja powstanie w centrum osiedla Zacisze, pod ul. Figara (po południowej stronie skrzyżowania z ul. Rolanda), druga - pod ul. Kondratowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Malborską, w sąsiedztwie ratusza dzielnicy Targówek, a trzecia - pod ul. Kondratowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Rembielińską.


W ramach realizacji odcinka zachodniego wybudowane zostaną 2 stacje wraz z tunelami szlakowymi, wentylatorniami oraz komorą demontażową przy torach odstawczych stacji. Jedna stacja metra będzie usytuowana pod ul. Górczewską w rejonie centrum handlowego, a druga - pod tą samą ulicą, ale w rejonie skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich (w sąsiedztwie Ratusza Dzielnicy Bemowo).

Przewidziano również zakup 17 sztuk taboru.

Wniosek o dofinansowanie inwestycji został zatwierdzony przez Komisję Oceny Projektu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ta, w ramach przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej, potwierdziła, że projekt spełnia kryteria ustanowione dla VI osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020. Łączna wartość punktów uzyskanych na podstawie kryteriów merytorycznych I stopnia wyniosła 62 punkty (na 82 punkty możliwe do uzyskania), co stanowi 75,6% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.

Dzięki inwestycji poprawi się skomunikowanie miasta.

 

źródło:www.cupt.gov.pl

Foto: tvnwarszawa.tvn24.pl

Środki unijne na nowe stacje Metra na Bemowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się