7°C lekkie zachmurzenie

Zima w Mieście na Bemowie

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy informuje, że w tym roku szkolnym w Dzielnicy Bemowo realizowany będzie  w dniach: od 15  do 26 stycznia 2018 r., Program „Zima w mieście 2018”, skierowany jest do uczniów kl. I-VII szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnychFeryjne Placówki Edukacyjne  będą usytuowane w następujących szkołach:

SP 362, SP 363, SP 364  (dokłądna rozpiska w galerii)

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30.

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy:

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie „Zima w mieście 2018”. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych opiekę zapewnią szkoły macierzyste,
  • udział uczniów szkół podstawowych klas I – VII i gimnazjalistów w zajęciach „Zima w mieście 2018” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

Rodzice wnoszą opłaty za żywienie  w wysokości 7 zł (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne).

Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika programu „Zima w mieście 2018” z załączonym dowodem wpłaty za posiłki w sekretariacie macierzystej szkoły w terminie od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r.,

Uwaga: przy wpłacaniu na konto ajenta bądź w macierzystej szkole proszę zwrócić uwagę na tytuł dokonywanej wpłaty.

W opisie przelewu proszę sprawdzać dokładność informacji, czyli imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Zima w mieście 2018”  oraz liczbę dni  uczestnictwa w akcji np:

„Janek Kowalski, SP 82 kl. IVa; Zima 2018 – SP 362; wyżywienie – 8 dni”

Konta poszczególnych ajentów:

– w SP nr 362, 364,  nr rachunku bankowego ajenta: SZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole 96 1940 1076 3017 2447 0007 0000,

– SP nr 363 nr rachunku bankowego ajenta: Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j.   91 2490 0005 0000 4600 6762 3599,

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego tylko na mocy decyzji dyrektora szkoły, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.  Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają
z posiłków przyniesionych z domu.

Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko   po uprzednim telefonicznym lub osobistym zgłoszeniu  nieobecności dziecka  w FPE  w danym dniu, najpóźniej do godz. 8:30, po zakończeniu realizacji programu na wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka. Zwroty realizowane będą w uzgodnieniu z ajentami.

Uwaga: w kartach kwalifikacyjnych będą znajdowały się   informacje dotyczące organizacji żywienia w trakcie realizacji programu, możliwości odwołania posiłków i zwrotu kosztów wyżywienia.

 

Zima w Mieście na Bemowie komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się